Ned med skogen, hilsen staten

Samtale med Bredo Berntsen, Anette Jenssen, Trude Myhre og Aagot Opheim

Dato

12. nov

Tid

12:00

Pris

50kr-100kr

På 90-tallet var Norge verdensledende på miljøvern. Nå har nye idealer fått fotfeste: naturbruk fremfor formelt vern, lokal handlefrihet og «skånsom» utbygging av tidligere vernede områder. Samtidig er det et paradoks at det grønne skiftet kan bety at vi trenger å bruke mer av naturen for å nå klimamålene. Hvordan havnet vi her, at det vi en gang vernet ikke lenger får stå i fred? Er naturvernet dødt i Norge?

Bredo Berntsen, forfatter av «Grønne linjer: natur- og miljøvernets historie i Norge», skogbiolog Trude Myhre og jurist Anette Jenssen fra Allskog møtes til samtale om det norske naturvernets historiske utvikling og fremtid.

Aagot Opheim fra Adresseavisen leder samtalen.
« Tilbake til 2022-programmet