Hvordan skrive historie

Når historie og litteratur møtes

Dato

11. nov

Tid

13:00

Pris

70kr-120kr

Historieskriving og litteratur har alltid vært tett forbundet. Historikerens bilde av fortida kan bare finnes som tekst, som fortelling – ja, som litteratur. Men hvordan skriver man da historie? Hvordan finner man fram til riktig form for det historiske stoffet?

Kan forskjellige litterære former vise oss forskjellige sider ved fortida, eller er det kildene som styrer den litterære formen? Og trenger vi en mer mangfoldig historieskriving? Møt historikerne Anette Holmlong Storeide og Ketil Slagstad i samtale med Trygve Riiser Gundersen.Anette Holmlong Storeide
Portrettfoto av Ketil Slagstad som smiler mot kamera
Ketil Slagstad
Trygve Riiser Gundersen

« Tilbake til 2023-programmet