Adopterte: Ofre eller heldiggriser?

«Ingen kan spytte på et smilende ansikt»

Dato

11. nov

Tid

13:00

Pris

70kr-120kr

Enten helt eller offer. Enten solskinnshistorie eller tragedie. Mediene liker å koke ned historier om annerledeshet til enkle narrativ. Virkeligheten er sjelden fullt så enkel.

Forfatter Synne Sun Løes er selv adoptert, og med utgangspunkt i egne erfaringer som «annerledesbarn» retter hun et kritisk blikk mot samfunnets tendens til å forenkle fortellingene om marginaliserte grupper.

Portrettfoto av Synne Sun Løes som smiler mot kamera
Synne Sun Løes

« Tilbake til 2023-programmet